Film od Mikołaja - Iskierka Mikołaja

Imię dziecka:
Zdjęcie dziecka:
Dodatkowe zdjęcie dziecka lub zdjęcie listu do Mikołaja:
Wiek dziecka
Co dziecko robi na codzień?
Pochwała od Mikołaja
Uwaga od Mikołaja
Co dziecko lubi
Wybierz kraj
Twoje zdjęcie lub bliskiej osoby

Kto jest na zdjęciu
Zdjęcie domu dziecka:
Zdjęcie prezentu (może pozostać puste):
Zdjęcie w księdze Mikołaja:

Komentarz do zdjęcia
Zdjęcie w księdze Mikołaja 2:

Komentarz Mikołaja